Beslis mee

over de toekomst van Huize het Laer

Wat zou
jij doen...

Wat zou jij doen...

Als gemeenteraad hechten wij waarde aan het betrekken van onze inwoners bij besluiten. De mening van de inwoners mag worden gehoord. Daarom vragen wij jullie aandacht voor het volgende; de gemeenteraad van Ommen is op zoek naar een goede bestemming voor Huize het Laer. De raadsleden van Ommen willen daarover graag jouw idee horen. Daarom wordt iedereen gevraagd om mee te denken, mee te praten, mee te beslissen. Heb je een idee? Dan kun je deze op deze site achterlaten.

Historie

De oudste vermelding van havezate ’t Laer dateert uit 1382 toen Hugo van den Laer het goed van de bisschop van Utrecht in leen ontving. Hugo van den Laer behoorde tot het geslacht van Verssen of Varssen, uit de gelijknamige buurtschap onder Ommen. De laatste generatie van deze familie Laer op ’t Laer waren Hendrik van Laer en zijn vrouw Agnes van Oldeneel die er vanaf 1433 zetelden. Het Laer werd toen een achterleen van het huis Hoenlo. Lange tijd daarna werd een zijtak van de Van Laers met het goed beleend.

De tekenaar A. de Haen heeft het “nieuwe” Laar in 1732 qetekend. In 1744 werd Het Laer door Jan Lodewijk graaf van Rechteren verbouwd tot een gebouw in Franse stiji. Het huis deed met name dienst als jachtslot. Het Laer stond in de Besthmer Marke. Een Marke is een vereniging van personen, die van oudsher gronden in onverdeelde eigendom bezitten. De eigenaren hadden het recht van het verschijnen op de landdagen, het recht van visserij op de Regge en de Vecht en een bank in de Nederlands Hervormde kerk in Ommen. Bovendien was Het Laer, samen met de havezates Eerde en Arendshorst gerechtigd tot een voordracht voor een benoeming van een predikant in Ommen. De Besthmer Marke heeft tot 1853 bestaan. Een belangrijk deel van de daarin gelegen gronden behoorde al in 1458 tot het “huis Het Laer”. In 1487 werd een plan tot verdeling der markegronden gemaakt en werden de gronden verdeeld onder de daartoe gerechtigde boeren.

Recente situatie

Huize het Laer wordt op dit moment verhuurd aan een horecaondernemer die er trouwerijen en andere feestjes organiseert. Daarnaast moet er hoognodig een forse renovatie plaatsvinden waarvan de kosten ongeveer 1 miljoen euro bedragen. De Gemeente Ommen staat dus voor een belangrijke keuze. Huize het Laer zou verkocht kunnen worden aan een persoon of een organisatie die er een mooie bestemming voor weet en ook de renovatiekosten voor zijn rekening wil nemen. Een andere optie is dat de gemeente zelf de rekening voor renovatie betaalt, maar ook dan is de gemeente op zoek naar een goede bestemming. In het kader van participatie heeft de gemeenteraad van Ommen besloten om de inwoners te laten beslissen wat er met Huize het Laer gaat gebeuren.

Dus; zeg jij het maar!

Voor wie

Zowel inwoners als ondernemers mogen hun plannen indienen bij de gemeente Ommen. We zullen een selectie maken van de beste plannen. Uiteindelijk zullen alle inwoners van de gemeente van 12 jaar en ouder mogen stemmen op het plan dat hun voorkeur heeft. In 2022 hopen we de uitkomst en eventuele vervolgstappen bekend te maken.

Voorwaarden

  • Bij dit participatieproject is een aantal spelregels, kaders, randvoorwaarden vastgesteld. Dat zijn de volgende:
  • Concreet gaat het project om Huize het Laer, de bijgebouwen en tuin als onderdelen van het landgoed.
  • Project moet waarde opleveren voor Ommen: in geld, of sociaal-cultureel.   
  • Iedereen mag met idee/plan komen.
  • Het Laar is een Rijksmonument (afstemming en instemming is nodig met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor onderhoud, aanpassingen, etc)..
  • Nieuwe ideeën en plannen voor Huize het Laer mogen niet tegen wetgeving ingaan.
  • Plannen moeten duurzaam/toekomstbestendig zijn.
  • Project/idee moet eigen waarde opleveren en een sluitend, toekomstbestendig verdienmodel hebben. 

De gekozen ideeën zullen naderhand worden getoetst op haalbaarheid.

Mijn idee

Wie geeft er het mooist kleur aan Huize het Laer?

De gemeenteraad vraagt aan alle inwoners van Ommen mee te denken over een nieuwe bestemming voor Huize het Laer en dus ook de jonge inwoners.

Natuurlijk is er een leuke prijs te winnen! Hiervoor zijn drie categorieën: 2 t/m 5 jaar, 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Geef ook jouw mening door en lever een prachtige kleurplaat in bij het gemeentehuis van Ommen.
   

Ommen aan zet zijn participatieprojecten van de gemeente Ommen. Als gemeenteraad vinden we het belangrijk dat iedereen meedoet. Samen met de inwoners willen we leren hoe we dat het beste kunnen doen.

Contact: griffie@ommen.nl

Ondanks dat deze site met zorg is samengesteld kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.