Beslis mee

over de toekomst van Huize het Laer

Wat zou
jij doen...

Wat zou jij doen...

Als gemeenteraad hechten wij waarde aan het betrekken van onze inwoners bij besluiten. De mening van de inwoners mag worden gehoord. Daarom vragen wij jullie aandacht voor het volgende; de gemeenteraad van Ommen is op zoek naar een goede bestemming voor Huize het Laer. De raadsleden van Ommen willen daarover graag jouw idee horen. Daarom wordt iedereen gevraagd om mee te denken, mee te praten, mee te beslissen.

Historie

De oudste vermelding van havezate ’t Laer dateert uit 1382 toen Hugo van den Laer het goed van de bisschop van Utrecht in leen ontving. Hugo van den Laer behoorde tot het geslacht van Verssen of Varssen, uit de gelijknamige buurtschap onder Ommen. De laatste generatie van deze familie Laer op ’t Laer waren Hendrik van Laer en zijn vrouw Agnes van Oldeneel die er vanaf 1433 zetelden. Het Laer werd toen een achterleen van het huis Hoenlo. Lange tijd daarna werd een zijtak van de Van Laers met het goed beleend.

De tekenaar A. de Haen heeft het “nieuwe” Laar in 1732 qetekend. In 1744 werd Het Laer door Jan Lodewijk graaf van Rechteren verbouwd tot een gebouw in Franse stiji. Het huis deed met name dienst als jachtslot. Het Laer stond in de Besthmer Marke. Een Marke is een vereniging van personen, die van oudsher gronden in onverdeelde eigendom bezitten. De eigenaren hadden het recht van het verschijnen op de landdagen, het recht van visserij op de Regge en de Vecht en een bank in de Nederlands Hervormde kerk in Ommen. Bovendien was Het Laer, samen met de havezates Eerde en Arendshorst gerechtigd tot een voordracht voor een benoeming van een predikant in Ommen. De Besthmer Marke heeft tot 1853 bestaan. Een belangrijk deel van de daarin gelegen gronden behoorde al in 1458 tot het “huis Het Laer”. In 1487 werd een plan tot verdeling der markegronden gemaakt en werden de gronden verdeeld onder de daartoe gerechtigde boeren.

Recente situatie 2023

De afgelopen periode is de gemeenteraad van Ommen een leertraject ingegaan op het gebied van participatie. Als onderwerp hierbij is gekozen voor Huize Het Laer. Graag wilde de gemeenteraad de inwoners van onze gemeente te ruimte geven om ideeën en suggesties aan te dragen. Van die mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt en daar wil de gemeenteraad u hartelijk voor bedanken. Graag wil de gemeenteraad u op de hoogte stellen van het vervolg op de participatie zoals deze heeft plaatsgevonden. Van allee ideeën en suggesties is een overzicht gemaakt. Dit overzicht zal de gemeenteraad overdragen aan het college van Ommen. Daarbij het verzoek om bij de verdere uitwerking van de toekomstplannen voor Huize Het Laer hier expliciet rekening mee te houden. Uiteraard zal de gemeenteraad de vinger aan de pols houden bij het verdere proces om er voor te zorgen dat de wensen van onze inwoners zoveel als mogelijk gerespecteerd zullen worden.

Ommen aan zet zijn participatieprojecten van de gemeente Ommen. Als gemeenteraad vinden we het belangrijk dat iedereen meedoet. Samen met de inwoners willen we leren hoe we dat het beste kunnen doen.

Ondanks dat deze site met zorg is samengesteld kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.